Technická správa a údržba

Na technickou správu se v rámci naší společnosti díváme komplexním způsobem. Nenabízíme tedy pouze konkrétní ohraničené služby, ale nasloucháme přáním a potřebám klientů. Jako odezvu na tyto podněty nabízíme specifická řešení na bázi dlouhodobých produktů a systémových opatření od běžné denní operativní údržby až po vysoce kvalifikovanou prediktivní údržbu.

V rámci jednotlivých projektů zajišťujeme:

 • operativní, preventivní a prediktivní údržbu
 • modernizace, optimalizace, úsporná opatření
 • opravy a servisní práce
 • havarijní dispečink
 • organizace všech revizí a povinných prohlídek
 • vedení a aktualizaci technické a provozní dokumentace
 • dohled nad provozními náklady a aktivní hledání opatření k jejich snížení
 • dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu
 • energetický management
 • odborný management dodavatelů a služeb třetích stran

Audity a poradenství

Naše mnohaleté zkušenosti jsme připraveni poskytnout klientům také ve formě cílených auditů a konzultačních služeb.

V této oblasti pro klienty připravujeme:

 • provozní audit
  Základní posouzení provozních parametrů objektu, technologií a jiných zařízení. Kvantifikace plánovaných a reálně dosažených hodnot, posouzení diference a design nápravných opatření.
 • procesní audit
  Analýza všech procesů v oblasti správy a údržby budov, strojních zařízení a technologií. Kontrola eskalačních, provozních a havarijních plánů.
 • technický audit
  Kontrola zařízení, provozní dokumentace, kompilace krizových plánů, kontrola souladu výkonů s platnou legislativou.
 • ekonomický audit
  Posouzení reálných provozních nákladů, managementu náhradních dílů a spotřebního materiálu, systém řízení a vyhodnocování efektivity provozu atd.
 • energetický audit
  Standardní posouzení energetické náročnosti provozu, návrh úsporných opatření.

Úklidový servis

S maximálním smyslem pro detail a vysokou pečlivostí přistupujeme k úklidovým službám. Především se věnujeme školení našich zaměstnanců a pracovníků a používá technologie a prostředky na nejvyšší úrovni.

Součástí úklidového servisu jsou především tyto služby:

 • pravidelný úklid objektů
 • průmyslové čištění podlah
 • čištění strojů a technologických zařízení
 • havarijní dispečink
 • mytí oken a prosklených ploch
 • čištění koberců
 • kolaudační úklidy
 • speciální ošetření podlahových krytin
 • čištění žaluzií
 • čištění firemních vozidel
 • deratizace a dezinsekce

Ostraha

Ostraha je specifická činnost, při které používáme osvědčené strategie a zkušenosti, které vycházejí z požadavků zákazníka. Základním pilířem pro řešení ostrahy a dalších výkonů služby je precizní nastavení bezpečnostních rizik.

Pro naše klienty zajišťujeme služby fyzické ostrahy na profesionální úrovni, a to:

 • fyzická ostraha vnějších i vnitřních prostor
 • střežení objektů strážními psy
 • zajištění bezpečnosti osob
 • recepční služby
 • pult centrální ochrany ( PCO )
 • školení bezpečnostních pracovníků
 • protipožární preventivní činnost
 • zabezpečení klíčového režimu
 • pořadatelský servis
 • poradenská činnost

Náhradní plnění

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. má každá organizace s více jak 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením (OZP). Tento podíl je min. 4% z celkového počtu zaměstnanců. V praxi to znamená, že na každých 25 zaměstnanců se musí zaměstnat nejméně 1 OZP.

Zákon umožňuje tuto povinnost zaměstnatele splnit třemi možnými náhradními způsoby, tzv. náhradním plněním:

 • zaměstnáním osoby OZP
 • peněžním odvodem do státního rozpočtu a to roční částkou ve výši 2,5 x průměrné měsíční mzdy v NH předcházejícího kalendářního roku za každého OZP, kterého v rámci povinného minimálního zákonného podílu nezaměstnává
 • nákupem zboží či služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% OZP

Ne vždy je možné zaměstnávat osoby se zdravotním omezením a splnit tak zákonnou povinnost. V tom případě je jistě výhodnější pořídit si služby nebo zboží od společnosti, která Vám může poskytnout tzv. náhradní plnění než jen odvést peníze státu.


Elektronické systémy

Elektronické systémy jsou dnes díky rychlému rozvoji na takové úrovni, že se jejich možnosti využití neustále rozšiřují. Pečlivě sledujeme nejnovější trendy v oblasti elektronických systémů a využíváme nejmodernější technologie dle potřeb a požadavků zákazníků.

Rozsah činností pro naše zákazníky je následující:

 • elektronická požární signalizace
 • elektronická zabezpečovací signalizace
 • evakuační rozhlas
 • místní rozhlas
 • systémy kontroly vstupu
 • kamerový systém
 • strukturovaná kabeláž
 • systémy jednotného času