Na základě valné hromady společnosti IF FACILITY a.s. ze dne 16.09.2016, na které bylo rozhodnuto o přeměně podoby listinných akcií na akcie zaknihované vyzýváme akcionáře společnosti, aby akcie v listinné podobě odevzdali k rukám JUDr. Petra Přikryla, advokáta se sídlem Poděbradovo nám. 8a, 796 01 Prostějov ve lhůtě nejpozději do 16.12.2016.

Kontakty JUDr. Petra Přikryla:

  • JUDr. Petr Přikryl, advokát
  • Poděbradovo nám. 8a
  • 796 01 Prostějov
  • IČ: 657 73 721
  • ev. č. ČAK 14902
  • E-mail: akprikryl@seznam.cz
  • telefon: + 420 582 342 949