Náhradní plnění – společenská odpovědnost

Jsme poskytovatelem náhradního plnění ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb. Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a rovněž poskytujeme služby, které jsou z více než 50 % zajišťovány osobami se zdravotním postižením.

Jsem podnikatel a hledám možnost náhradního plnění.

Jsem osoba zdravotně znevýhodněná a hledám práci.

Náhradní plnění

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. má každá organizace s více jak 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením (OZP). Tento podíl je min. 4% z celkového počtu zaměstnanců. V praxi to znamená, že na každých 25 zaměstnanců se musí zaměstnat nejméně 1 OZP.

Zákon umožňuje tuto povinnost zaměstnatele splnit třemi možnými náhradními způsoby, tzv. náhradním plněním:

  • zaměstnáním osoby OZP
  • peněžním odvodem do státního rozpočtu a to roční částkou ve výši 2,5 x průměrné měsíční mzdy v NH předcházejícího kalendářního roku za každého OZP, kterého v rámci povinného minimálního zákonného podílu nezaměstnává
  • nákupem zboží či služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% OZP

Ne vždy je možné zaměstnávat osoby se zdravotním omezením a splnit tak zákonnou povinnost. V tom případě je jistě výhodnější pořídit si služby nebo zboží od společnosti, která Vám může poskytnout tzv. náhradní plnění než jen odvést peníze státu.