Všechny služby od jednoho dodavatele

Napište nám nebo zavolejte, pokud potřebujete získat informace, domluvit si schůzku, navrhnout spolupráci nebo vyřešit technický problém.

Audity a poradenství

Naše mnohaleté zkušenosti jsme připraveni poskytnout klientům také ve formě cílených auditů a konzultačních služeb.

V této oblasti pro klienty připravujeme:

 • provozní audit
  Základní posouzení provozních parametrů objektu, technologií a jiných zařízení. Kvantifikace plánovaných a reálně dosažených hodnot, posouzení diference a design nápravných opatření.
 • procesní audit
  Analýza všech procesů v oblasti správy a údržby budov, strojních zařízení a technologií. Kontrola eskalačních, provozních a havarijních plánů.
 • technický audit
  Kontrola zařízení, provozní dokumentace, kompilace krizových plánů, kontrola souladu výkonů s platnou legislativou.
 • ekonomický audit
  Posouzení reálných provozních nákladů, managementu náhradních dílů a spotřebního materiálu, systém řízení a vyhodnocování efektivity provozu atd.
 • energetický audit
  Standardní posouzení energetické náročnosti provozu, návrh úsporných opatření.